Сумын ТЕЗийн 2014 нэгдсэн тайланд "Зөрчилгүй " дүгнэлт авлаа