БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ

  • 519

    ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, БАРИЛГА...

    Хот байгуулалт, газрын харилцаа Бүрэнтогтох сумын төв нь Засаг захиргаа-хөдөө аж ахуй-үйлчилгээний үүрэг давамгайлсан суурин юм. Сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөлтийн зургийг 2011 онд  батлан ...

Facebook messenger