Бүрэнтогтох суманд МСҮТ-ийн хамт олон

Аймгийн МСҮТ-ийн хамт олон тус суманд "Мэргэжлийн боловсрол ба залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт" мэргэжил сурталчлах уулзалт, өдөрлөгийг тус сумын Засаг даргын Тамгын газартай хамтран амжилттай зохион байгууллаа.