2018 ОНЫ МАЛЫН ТОО

Хөвсгөл аймгийн Бүрэнтогтох сум нь 2018 оны жилийн эцсээр тэмээ 117, Адуу 15198, Үхэр 22059, Хонь 218796, Ямаа 164513 , бүгд 420683 толгой малтай болсон ба өмнөх оноос  31000 толгой малаар өссөн байна.