Шинэ мэдээ

Орон нутгийн мэдээ

  • 2018 ОНЫ МАЛЫН ТОО

    Хөвсгөл аймгийн Бүрэнтогтох сум нь 2018 оны жилийн эцсээр тэмээ 117, Адуу 15198, Үхэр 22059, Хонь 218796, Ямаа 164513 , бүгд 420683 толгой малтай болсон ба өмнөх оноос  31000 толгой малаар өссө

  • Бүрэнтогтох сумын 2013 оны ТЕЗ

    БҮРЭНТОГТОХ СУМЫН 2013 ОНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ   Бүрэнтогтох сумын төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд нийт 9 төсөвт байгууллага , 4 төсөл сан , 1 ОНӨҮГ,төрийн сан

Санал асуулга

Тамхины хяналтын тухай хуулийг гуравдугаар сарын 1-ээс мөрдөж эхэллээ. Та үүнийг хэрэгжинэ гэж үзэж байна уу?
Facebook messenger