Шинэ мэдээ

Орон нутгийн мэдээ

  • Бүрэнтогтох сумын 2013 оны ТЕЗ

    БҮРЭНТОГТОХ СУМЫН 2013 ОНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ   Бүрэнтогтох сумын төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд нийт 9 төсөвт байгууллага , 4 төсөл сан , 1 ОНӨҮГ,төрийн сан

Санал асуулга

Тамхины хяналтын тухай хуулийг гуравдугаар сарын 1-ээс мөрдөж эхэллээ. Та үүнийг хэрэгжинэ гэж үзэж байна уу?
Facebook messenger